Behandling af data

Danmarks-Samfundet indhenter kun data i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine data overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine data, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for det formål, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler:

Hvis du ønsker at blive deltage i aktiviteter på www.dannebrog.dk, har vi brug for at indsamle følgende data:

  • For – og efternavn
  • E-mailadresse
  • Billeder (dit selvvalgte motiv)

Formål med behandling af data:

Vi benytter dine oplysninger med følgende formål:

  • Ved konkurrencer: Billede til deltagelse og navn/e-mail til kontakt af vinder
  • Ved Dannebrog i billeder: Billede til deltagelse og navn til søgbarhed
  • Ved quiz: Navn/e-mail til kontakt til de bedste deltagere

Dine rettigheder:

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Data i forbindelse med konkurrencer og quiz, slettes senest 6 måneder efter den er afsluttet.

Danmarks Samfundet

Danmarks Samfundet opbevarer og behandler kun data ved instruks. Data sælges ikke til tredjemand, og overføreres ikke til tredjelande.

Danmarks Samfundet
Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Telefon: +45 4326 2096, +45 2446 8126
Mail: ds@danmarks-samfundet.dk

CVR: 32640028