14. juni – Dannebrog 800 år i Aarhus

06/05/2019
Hans Skou
14. Jun. 2019, 17:00 - 22:00
Aarhus

Igen i år indkalder Danmarks-Samfundets Lokalforening Aarhus til samling omkring Dannebrogs 800-års jubilæum.
Vi mødes som sædvanlig med fanerne bag Ridehuset klokken 18:15 inden vi afgår mod Domkirken ca. klokken 18:35 med Aarhus Garden i spidsen. Festgudstjenesten begynder klokken 19:00. Efter gudstjenesten går faneoptoget ca. klokken 19:45 mod Rådhuset, hvor Flagets Fest starten klokken 20:00.

Alle er velkomne til både gudstjeneste og til Flagets Fest i Rådhus-hallen. Vi ser frem til stort fremmøde af både faner og tilskuere. I 2018 var der en lille fremgang af deltagende faner i optoget; den tendens håber vi fortsætter, så det kan blive et flot optog gennem byen.

Hovedpunkter fra programmet
18:15 Tale om Dannebrog foran Domkirken ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen
18:35 Faneoptog
19:00 Festgudstjeneste i Domkirken
20:00 Flagets Fest i Rådhushallen inkl tale for flaget ved Claus Bech, direktør for Aarhus City Forening

Hent detajleret program
Link til arrangement på Facebook