Landsdækkende Dannebrog 800-udstilling på turné

Et af elementerne i forbindelse med Danmarks-Samfundets projekt Dannebrog 800 er en øget lokal indsats omkring synliggørelse af det landsdækkende arrangement.

På den baggrund turnerer et stort antal informative udstillingssæt hen over Dannebrogs jubilæumsår i det ganske land. Ud over lokale og regionale messer og udstillingsevents har mange biblioteker også sagt ja til at opstille udstillingerne som en vidensservice til brugerne.

Blandt bibliotekerne er Langeland Bibliotek i Rudkøbing.

– Vi har netop etableret udstillingen, som efter planen skal være på plads i hele juni måned, siger Vibeke Næsborg, der samtidig glæder sig over udstillingens historiske fortælling om myten om det danske nationalsymbol, der de facto er verdens ældste nationalflag.

Myten om Dannebrog startede den 15. juni 1219, hvor Valdemar 2. Sejr under slaget ved Lyndanisse i Estland ifølge legenden fik hjælp af et rødt banner med et hvidt kors, der fra himlen dalede ned over de trængte danske stridsstyrker. Tegnet fra himlen gjorde, at danerne efterfølgende fik så megen gejst, at de vendte et truende nederlag til sejr.

Lyndanisse er i dag Estlands hovedstad under navnet Tallinn.