Landsdækkende Dannebrog 800 udstilling rammer Langeland

Et af elementerne i forbindelse med Danmarks-Samfundets projekt Dannebrog 800 er en øget lokal indsats omkring synliggørelse af det landsdækkende arrangement.

På den baggrund turnerer et stort antal informative udstillingssæt hen over Dannebrogs 800 jubilæumsår rundt i det ganske land. Ud over lokale og regionale messer og udstillingsevent har mange biblioteker også sagt ja til at opstille udstillingerne som en videns service til brugerne.

Blandt bibliotekerne er Langeland Bibliotek i Rudkøbing. – Vi har netop etableret udstillingen som efter planen skal være på plads hele juni måned, siger Vibeke Næsborg, der samtidig glæder sig over udstillingens retvisende historiske fortælling om myten om det danske nationalsymbol, der de facto er verdens ældste nationalflag.

Myten om Dannebrog starter den 15. juni 1219, hvor Valdemar 2. Sejr under slaget ved Lyndanisse i Estland ifølge legenden, får hjælp af et rødt banner med et hvidt kors der fra himmelen daler ned over de betrængte danske stridsstyrker. Tegnet fra himmelen gør, at danerne efterfølgende får tilført så meget gejst, at de vender et truende nederlag til sejr.

Lyndanisse er i dag Estlands hovedstad under navnet Tallinn.